HLR-utbildning är att lära sig rädda liv i Göteborg

På en HLR-utbildning i Göteborg lär man sig tekniker som behövs för att kunna hjälpa till vid akuta situationer då någon drabbats av ett hjärtstopp. Utbildningen kräver inga förkunskaper.

Hjärt- och lungräddning är en grundläggande utbildning som borde vara lika självklar att ha som att kunna simma. Att ha fått lära sig hur man ska agera om någon drabbas av hjärtstopp gör att man slipper drabbas av panik om det skulle hända.

Att samla all personal till ett par timmars verkligt meningsfull utbildning kan göra skillnad om något skulle inträffa. HLR-utbildningen i Göteborg hålls av personal som är utbildad i akutsjukvård och innehåller både en teoretisk och en praktisk del.

En HLR-utbildning i Göteborg med både teori och praktiska övningar

Det är bra att veta vad man ska göra om man blir vittne till att någon faller ihop eller på annat sätt drabbas av hjärtstopp. Men det är också viktigt att man övat sig på att ingripa.

Med hjälp av det utbildningsmaterial som finns på kursen får man öva sig att göra bröstkompressioner för att sätta igång blodcirkulationen och hur man ska agera vid medvetslöshet.

I utbildningsmaterialet finns en hjärtstartare, eller hjärtdefibrillator, som man får lära sig att använda. Övningarna grundar sig på faktiska incidenter och visar hur man kan få användning av det man lärt sig i de mest oväntade situationer.

Man kan bli vittne till ett hjärtstopp överallt. På bussen, i personalrummet eller på en badplats. Då är det bra att veta vad man ska göra. Läs mer om HLR-utbildning på denna hemsida: hlrutbildninggöteborg.nu

13 Feb 2022