Eldningsförbud - vad gäller?

Vi har en fantastisk natur i Sverige och den ska vi vara rädda om. Till skillnad från hur det ser ut i många andra länder så har vi här ett system som bygger på att alla - snarare än en specifik markägare - är med och tar ansvar. Tack vare Allemansrätten så har vi alla tillgång till våra härliga natur. Men, där det kommer rättigheter finns det också skyldigheter.

Eldning är en sådan sak. Det kan vara frestande att tända en eld under en utflykt och grilla lite av den korv man tagit med sig. Mysigt - men väldigt riskabelt. En eld kan lätt sprida sig och skapa ett inferno på nolltid. Det är inte bara farligt för den enskilde individen, det handlar även om en fara för andra människor, för djur och där kostnaderna kan bli extremt höga. Av den anledningen har vi i Sverige någonting som kallas för eldningsförbud.

Ett eldningsförbud utfärdas antingen av Länsstyrelsen eller av den kommun där marken ligger. Går exempelvis Länsstyrelsen ut med information om att eldningsförbud råder så innebär detta att man inte får elda eller grilla i skog och mark. Helt enkelt för att förhindra en skogsbrand.

Vad händer om man bryter mot eldningsförbudet?

Om man bryter mot ett eldningsförbud så kan man dömas till böter. Det ska tilläggas att man kan dömas till exempelvis böter även om det inte råder ett eldningsförbud; orsakar man en brand så kan man också dömas som skyldig att betala ersättning och böter för detta.

Hur når då informationen ut? Idag så använder både kommuner och Länsstyrelsen internet som primär informationskanal. Man lägger ut information om eldningsförbud på exempelvis sociala medier samt på hemsidor och hoppas att detta ska nå allmänheten. Under torra somrar - då risken för bränder är högre - så kan man även gå ut via radio och andra medier såsom tidningen. I övrigt så gör alla svenska friluftsföreningar ett jättejobb i detta: det är de som till stor del ser till att all information når de som befinner sig i skog och mark.

Är all eldning och grillning förbjuden?

Undantag finns från eldningsförbud. Befinner du dig på din egen tomt, på din innergård, kolonilotten, i en park eller på en camping så får du grilla. Skulle det handla om en naturcamping så bör du först ta reda på vad som gäller för just den specifika platsen. Viktigt är att tillägga att eldningsförbud ser olika ut. Extrem torka kan innebära att vissa kommuner utlyser ett mer omfattande eldningsförbud där exempelvis parker inkluderas.

I vissa fall kan man även grilla trots ett eldningsförbud. Detta på speciella grillplatser där en betonggjutning ramar in - och skyddar - elden från spridning. Runt en sådan plats ska det finnas en större yta med exempelvis grus som tar bort risken för brand ytterligare. Återigen dock: det här bör man alltid kolla upp innan genom att kontakta Länsstyrelse eller kommunen man bor i.

Ansvaret vilar tungt på den enskilde individen. Vi har en makalös natur och vi måste, tillsammans, ansvara för att den ska förbli och bevaras för framtida generationer. Tänk på ditt eget beteende och använd det sunda förnuftet när du är ute i skog och natur.