Är Allemansrätten en lag?

Nej, Allemansrätten är ingen lag i dess egentliga mening. Däremot så kan det lätt tolkas så som en följd av att A) allemansrätten är inskriven i den svenska grundlagen och B) allemansrätten följs av en massa olika lagar och regler kring vad som är tillåtet att göra. Bryter man mot reglerna så kan man också straffas enligt våra svenska lagar. Det är också upp till varje enskild individ att lära sig vad allemansrätten innebär.

Allemansrätten betraktas idag nästan som en symbol för Sverige, för svenskens kärlek till naturen - och för naturen i sig. Ursprunget till Allemansrätten kom som en lösning för att förhindra konflikt mellan markägare och besökare. Detta skedde i början av 1940-talet. Städerna växte sig större och behovet av att kunna komma ut i skog och natur ökade: därmed föddes också tanken på det som idag är vår svenska Allemansrätt. Det är något som är nästan unikt. Enbart några få andra länder - exempelvis Finland och Norge - ger samma möjligheter till sina medborgare.

Frihet under ansvar - för alla

Grundprincipen för Allemansrätten är att frihet under ansvar gäller. Många reflekterar inte över att de använder sig av allemansrätten. Vi tar den för given då vi ger oss ut i skogen för att plocka bär, för att fylla på lagret med underbara kantareller eller för att skåda fågel. Det är en del av vårt liv att kunna röra oss fritt i skog och natur och njuta fullt ut av både flora och fauna.

Med allemansrätten har vi rättigheter att göra detta - men på köpet också skyldigheter. Naturvårdsverket har tagit fram en slogan som är både sammanfattande och förklarande för hur Allemansrätten fungerar: Inte Störa - Inte förstöra. Följer man denna uppmaning så tar man också sitt ansvar i att visa respekt för natur, för djur och för markägaren.

Sunt förnuft och respekt

Allemansrätten gäller i väldigt många - och olika - sammanhang. När du är ute i skogen så gäller den, detsamma om du är ute och åter båt eller om du klättrar eller campar. Det finns vissa saker att förhålla sig till gällande camping.

En regel - eller en tydlig uppmaning åtminstone - är att inte tälta mer än ett dygn på samma ställe. Man ska heller inte inskränka på exempelvis en tomtmark. Vid minsta osäkerhet i om tältet ligger för nära en sådan så bör man söka sig längre bort.

Vid närgången tältning - som det kallas - så kan tomtägaren flytta på tältet; detta i enlighet med de regler som gäller. Kort sagt: du kan inte ställa ett tält invid ett staket, nära en villa, och hävda att allemansrätten gäller. Det handlar även om sunt förnuft.

Viktiga punkter inom Allemansrätten

Syftet med allemansrätten är att ge oss alla en möjlighet att upptäcka vår svenska natur. Detta oavsett storlek på plånboken eller nationalitet - allemansrätten är extremt tilltalande för turister över hela världen!

Det vi tänkte göra här är att titta lite närmare på några saker man får- och inte får göra inom reglerna för allemansrätten.

Detta får du göra:

  • Fiska fritt i våra största sjövatten - Vänern, Vättern, Hjälmaren, Storsjön och Mälaren. Detsamma gäller längs våra kuster. Vad gäller jakt och övrigt fiske så gäller särskilda regler och bestämmelser.
  • Plocka svamp, bär och blommor. Tänk bara på att vissa arter är fridlysta och därför inte får plockas eller tas hem.
  • Lägga till båt. Det får du göra tillfälligt vid någon annans brygga - om det inte A) stör markägaren eller B) är en privat tomt.
  • Elda. Du får elda och grilla så länge det inte är eldningsförbud. Tänk på alltid säkra platsen och att du alltid ger dig själv en möjlighet att kunna släcka en eventuell fara. Var försiktig och se till att all eld verkligen är släckt då du lämnar platsen.

Detta får du inte göra:

  • Skräpa ner. Plocka alltid upp allt skräp innan du drar vidare.
  • Störa markägaren i dennes verksamhet. Du får heller inte vara på privat mark.
  • Cykla eller rida på känslig mark. Det kan här exemplifieras av motionsspår, vandringsleder eller skidspår.
  • Dra kvistar eller grenar från växande träd. De kan skadas. Ta från marken.
  • Skada känslig mark, planteringar eller grödor.
  • Åka motorbåt hur som helst. Motorbåtar låter mer än vanliga båtar. Det måste du tänka på. Det kan även finnas lokala regler som innebär fartbegränsningar samt tillträdesförbud. Läs på - och respektera - dessa.