Svenska Nationalparker

Vilka nationalparker finns egentligen i Sverige? I Sverige har vi 30 stycken renodlade nationalparker som sträcker sig från Vadvetjåkka i Norr till Stenshuvud i söder. Naturen står i centrum och en Nationalpark har - av Svenska Staten - en särskild skyddsvärd sådan. Naturen i en nationalpark är av särskild betydelse och ska bevarar för framtida generationer. Förvaltare är, med några få undantag, Länsstyrelsen.

En nationalpark är för alla. Det är viktigt. Du behöver inte boka plats, du behöver inte lösa en biljett och du behöver inte betala dyra pengar för att genomföra ett besök i någon av de 30, unika och fantastiska, nationalparker som finns. Sverige var för övrigt det första landet i Europa att skapa nationalparker för befolkningen. År 1909 så avsatte staten mark till nio olika nationalparker: Abisko, Pieljekaise, Hamra, Sarek, Stora Sjöfallet, Ängsö, Sånfjället och den Gotska Sandön. Samtliga av dessa är fortfarande kvar med samma nationalpark status och har således över 100 år på nacken. Sverige har även idag en marin nationalpark i form av Kosterhavet utanför Strömstad. Vilka nationalparker finns i Sverige?

Utöver nämnda 10 så finns det alltså tjugo stycken till. Vi går snabbt igenom dessa, enligt följande: Garphyttan, Vadvetjåkka, Dalby Söderskog, Blå Jungfrun, Norra Kvill, Muddus, Töfsingdalen, Stora Mosse, Padjelanta, Skuleskogen, Stenshuvud, Tiveden, Björnlandet, Djurö, Tyresta, Haparanda Skärgård, Tresticklan, Färnebofjärden, Fulufjället och Åsnen. Samtliga dessa bjuder en unik natur och har olika motiveringar till varför statusen nationalpark utfärdats.

Vad är syftet med en nationalpark?

Att bilda en nationalpark är att säkra ett område för kommande generationer. Det är ett sätt att bevara ett gemensamt natur- och kulturarv som annars skulle riskera att förstöras - eller försvinna. Det är de finaste och mest unika delarna av vårt svenska landskap som blir nationalparker. Det är det absolut starkaste skydd som kan ges i syfte att skydda en unik natur.

En nationalpark bildas genom ett gemensamt beslut av Regering och Riksdag. Gemensamt mellan samtliga nationalparker är att det är statlig mark. De som förbereder beslutet är Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och andra - ofta lokala - aktörer. Det senare fyller en viktig funktion. De som bor i området ska vara delaktiga i förberedelsen.

Sverige har en grandios natur och den ska också speglas genom våra olika nationalparker. Vi har fjäll, vi har skog, vi har sjöar och vattendrag, vi har kust, vi har ädellövskog och våtmark. Detta ska också bevaras - och visas upp. En nationalpark sköts därför ofta på ett mer traditionellt sätt än annan skog och natur som ofta får vara som den är - och sköta sig självt till mångt och mycket. En nationalpark tas om hand med fokus på både framtid och nutid.

Vad kan man göra i en nationalpark?

En Nationalpark är för alla, när som helst och där alla har en stående inbjudan att använda. Det finns ofta regler som gäller för vad man som besökare får - och inte får - göra i samband med ett besök. Allemansrätten kommer med vissa inskränkningar då det handlar om en nationalpark.

Informationen om vad som gäller finns ofta väl synlig och är svår att missa. Det fina med en nationalpark är tillgängligheten - det finns vandringsleder, skidspår, naturstigar och rundslingor att följa. I många fall finns det även utställningar uppställda lite varstans och längs vägarna duggar information och fakta tätt.

Att naturen skiljer sig så mycket åt mellan de olika nationalparkerna gör att du kan upptäcka dessa med hjälp av exempelvis skidor, ett par rejäla vandringskängor, i en båt eller varför inte med hjälp av en snorkel? Kom som du är, men lämna alltid platsen i det skick den var i då du anlände. Du har ett stort ansvar!