Det är viktigt att regelbundet se över sitt vaccinationsskydd

Det finns många smittsamma, farliga sjukdomar som man kan vaccinera sig mot. Det är för de flesta självklart att vaccinera sina barn, men även som vuxen kan man behöva vaccinera sig.

Olika vaccinationer är en naturlig process för barn då det för dem är kostnadsfritt och sköts via de ordinarie besöken på vårdcentralen eller genom skolans elevhälsa. Som vuxen kan man behöva fylla på de vaccinationer som man en gång har fått som barn för att de ska fortsätta ge ett bra skydd. Exempel på vaccinationer som man bör fylla på är stelkramp och difteri. Det finns också sjukdomar som inte omfattas av det nationella vaccinationsprogrammet som exempelvis influensavaccin eller andra smittsamma sjukdomar som kan vara vanliga i andra länder men som inte finns i Sverige. I vissa regioner kan det vara gratis att vaccinera sig mot influensa, i andra får man själv betala för vaccinationen.

TBE vaccin mot hjärnhinneinflammation

Ett annat vaccin som inte heller ingår i det nationella vaccinationsprogrammet och som kan vara bra att ta är vaccin mot hjärnhinneinflammation som man kan få av fästingar, ett så kallat TBE vaccin. Beroende på var man bor i landet eller om man ska vistas i ett område där det finns gott om fästingar bör man överväga att vaccinera sig. Då fästingsäsongen startar redan tidigt på våren är det bara att vaccinera sig så fort som möjligt och det kan man gör på sin vårdcentral eller på någon av de alla olika vaccinationskliniker som finns runt om i landet. Bor man ute i skärgården där det förekomma mycket fästingar brukar man även ha möjlighet att vaccinera sig på vaccinationsbåten. Läs mer om TBE vaccin på vårdcentralens hemsida eller på någon av de vaccinationskliniker som finns.

Alla vaccin testas grundligt under kontrollerade former

Alla vaccin har testats grundligt under kontrollerade former enligt specifikt uppsatta regler innan de ges och kraven är höga. Men precis som med läkemedel kan vaccin ge biverkningar. Oftast är dessa biverkningar milda och visar sig i form av rodnad runt stället där man fick sprutan, lätt feber eller milda sjukdomssymptom som stämmer överens med den sjukdom som man vaccinerat sig mot. Skönt att veta är att många faktiskt inte får några symtom eller biverkningar alls av sin vaccinering. Inget vaccin är helt ofarligt, men det är väldigt ovanligt med allvarliga biverkningar. Särskilt med gamla beprövade vaccin som har använts och studerats under en lång tid.

26 Nov 2020